Våre tjenester

 

 

Folkehelseløftet 2015

Folkehelseløftet 2015 – om samarbeid mellom kommunen og frivilligheten

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer hvert år en konferanse om folkehelse. I år handler den om samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, og om hvordan få til en god frivillighetspolitikk i kommunene. RO synes det er flott at departementet er opptatt av sammenhengen mellom folkehelse og frivillighet, og oppfordrer alle interesserte til å delta på konferansen i Oslo 1. juni. Konferansen er gratis.

Du kan lese mer om konferansen her...


Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid for å utvikle en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Arbeidsgruppa for strategien ønsket seg innspill og gode eksempler, og RO har sendt et brev der vi oppsummerer våre synspunkter på organisering og ledelse av frivillige i helse- og omsorgssektoren. ROs innspill kan du lese her...


E-læringskurs: BPA - grunnkurs i arbeidsledelse

Nytt tilbud - e-læringskurs!E-læringskurset er klart!

 

RO, i samarbeid med bedre.no, tilbyr nå e-læringskurs for deg som har fått organisert dine tjenester som BPA og som trenger innføring i arbeidsledelse.

Les mer om e-læringskurset her...

Pris og bestilling, se her...

 


Nye rapporter fra RO

RO har våren 2015 utarbeidet to rapporter for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om morgendagens omsorgsutfordringer. Les mer om rapportene her...


De nordiske folkehelsedager 11.-12. juni 2015

BPARO har et svært godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark om utdanning av ledere i helse og omsorg. I juni har høgskolen et spennende arrangement med et tema som vi på RO har jobbet mye med i det siste, nemlig folkehelse og utvikling av helsefremmende tjenester i kommunene. Så ta en titt på dette programmet alle dere som er opptatt av å operasjonalisere folkehelsebegrepet i egen kommune.

Link til nettsted: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/

Hovedprogram: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/program

Detaljert program frie foredrag: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/program/frie-foredrag


Mindre snakk – mer handling!

Frivillighet er trylleformelen som skal gi flere hender i omsorgssektoren. Men når skal vi gå fra ord til handling?

Norge er verdensmestre i frivillig arbeid. Frivillig innsats går igjen som et mantra i offentlige dokumenter, en trylleformel som skal sørge for flere hender og mer ressurser i morgendagens omsorgstilbud, der vi går ut fra at det vil bli en knapphet på omsorgsytere.

Les Camilla Sandvik Børve, seniorrådgiver ved RO, sitt innlegg i Kommunal rapport her...

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal