Våre tjenester

 

ROs kursoversikt finner du her...

Opplæringsmidler - BPA

 

Individuell rettighetsfesting av BPA

Med det nye forslaget om rettighetsfesting kan så mange som 14000 brukere tenkes å komme inn under ordningen, dersom alle som får retten, virkelig ønsker BPA. Dette kan bli en utfordring for kommunenes forvaltning. RO tilbyr nå kurs slik at kommunene blir godt rustet til å møte de nye kravene rettighetsfestingen vil medføre.Rettighetsfesting - BPA

Tid: 19. november 2014

Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo

Program    Påmelding

 

Tid: 16. oktober 2014 (fulltegnet)

Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo

Program

 

Tid: 11. september 2014 (fulltegnet)

Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Oslo

Program


Forskning rundt bruk av selroboten Paro

Selroboten ParoI mai i år ble det arrangert en konferanse i Odense, Danmark der flere forskningsrapporter ble presentert. Les kort omtale av noen av rapportene her...

Om et års tid kan vi vente oss resultatene fra et stort norsk forskningsprosjekt om bruk av besøkshunder og selroboten som utføres av NMBU. RO vil legge ut papers m.m. fra dette prosjektet etter hvert som det blir tilgjengelig. Det blir spennende å se resultatene!


Rapport IS-2203 - Samfunnsutvikling for god folkehelse

Folkehelsearbeid i kommunene, og ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015

Helsedirektoratet har nylig publisert en rapport om status i folkehelsearbeidet i Norge, med råd og anbefalinger for videreutvikling av dette arbeidet. Denne rapporten skal danne noe av grunnlaget for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding til Stortinget. Du kan finne rapporten og lese mer om folkehelsearbeid her...

Mandag denne uka publiserte Folkehelseinstituttet Folkehelserapporten 2014. Rapporten er et av grunnlagsdokumentene for en Stortingsmelding om folkehelse som kommer våren 2015. Funnene i rapporten kan også brukes i undervisning, forskning og som grunnlag for folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Du kan lese mer om rapporten, og finne pressemeldinger om utvalgte folkehelseområder her...

 

Ny folkehelsemelding til Stortinget våren 2015: RO følger utviklingen. Sjekk nettsidene våre for oppdateringer!


Lederutdanning - ny modul

Modul 5: Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

 

Opplegget gjennomføres med 2 samlinger à 2 dager. Det vil være en kursleder og en faglig leder som vil gjennomføre opplegget fra oppdragsgiver sin side.

Modul 5 vil gi kunnskap om noen sentrale deler av rettssystemet som berører beslutninger innenfor helse- og omsorgstjenesten, og det legges til grunn både et forvaltningsperspektiv, et utøver- og profesjonsperspektiv og et pasientrettighetsperspektiv.

Deltakerne skal i dette emnet tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå regelens innhold, og få grunnleggende kunnskap om de rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helseretten.

Studieplanen finner du her...    Beskrivelse av modulen finner du her...

Kostnader: kr 10180,- pr. student.

Kurset vil arrangeres lokalt hos bestiller og det må være minimum 20 deltakere for at modulen kan kjøres.

For mer informasjon, ta kontakt med RO på telefon 74 83 97 99.

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Innlogging

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

BPA-portal for kursdeltakere: