Våre tjenester

 

 

De nordiske folkehelsedager 11.-12. juni 2015

BPARO har et svært godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark om utdanning av ledere i helse og omsorg. I juni har høgskolen et spennende arrangement med et tema som vi på RO har jobbet mye med i det siste, nemlig folkehelse og utvikling av helsefremmende tjenester i kommunene. Så ta en titt på dette programmet alle dere som er opptatt av å operasjonalisere folkehelsebegrepet i egen kommune.

Link til nettsted: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/

Hovedprogram: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/program

Detaljert program frie foredrag: http://www.nordiskefolkehelsedager.no/program/frie-foredrag


Nå er det klart for å søke opplæringstilskudd BPA!

Regelverket om kompetanse- og innovasjonstilskuddet er nå klart og lagt ut på fylkesmannens hjemmeside, avdeling helse, omsorg og sosialtjenester. Der finner man også søknadskjema for tilskuddsordningen. Ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke da det er ulike søknadsfrister.

I 2015 kan det søkes om tilskudd i følgende prioriteringsrekkefølge:

  • Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere kr 30000
  • Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere kr 10000
  • Opplæringstilskudd for assistenter kr 10000

 

Gå til Fylkesmannen sine nettsider her...


BPA

Nye arbeidslederkurs - BPA

I de siste månedene har RO jobbet intenst med å utvikle et nytt arbeidslederkurs. Dette har vi gjort sammen med Tone Torp som vi har samarbeidet med i mange år om disse kursene, og som selv har vært arbeidsleder i egen BPA-ordning siden 90-tallet.

Det nye arbeidslederkurset vil både kunne gjennomføres som tradisjonelt kurs over to dager og som e-læringskurs. Uansett hva som velges vil deltakerne sitte igjen med en grunnleggende kunnskap om det å lede egne assistenter, om BPA-drift og om de mest grunnleggende forvaltningsmessige forhold rundt BPA.

E-læringskurset vil være klart for den første deltakeren rundt midten av mars, og den første muligheten til å delta på grunnkurs i arbeidsledelse vil være 28.-29. mai i Oslo.

 


Mindre snakk – mer handling!

Frivillighet er trylleformelen som skal gi flere hender i omsorgssektoren. Men når skal vi gå fra ord til handling?

Norge er verdensmestre i frivillig arbeid. Frivillig innsats går igjen som et mantra i offentlige dokumenter, en trylleformel som skal sørge for flere hender og mer ressurser i morgendagens omsorgstilbud, der vi går ut fra at det vil bli en knapphet på omsorgsytere.

Les Camilla Sandvik Børve, seniorrådgiver ved RO, sitt innlegg i Kommunal rapport her...


Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Rapport fra RO – januar 2015.
Ny rapport fra RO: "Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner"

RO har i 2014 arbeidet med et utviklingsprosjekt som har sett på hvordan man kan lede frivillige som velger å gjøre en innsats for brukerne av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Vi har sendt ut spørreskjema til om lag femti kommuner, vi har søkt etter relevant litteratur, og ikke minst, vi har besøkt tre ulike kommuner som bruker frivillige i helse- og omsorgstjenestene sine. En av disse kommunene har en veldrevet frivilligsentral, en annen bruker frivillige i lindrende omsorg (for alvorlig syke og deres pårørende), mens den tredje har et stort treffsenter med nesten 100 aktive frivillige.

Til slutt i rapporten oppsummerer vi læringspunktene fra dette prosjektet under følgende overskrifter: Om å finne de frivillige – rekruttering; om de frivillige – motivasjon; om organisering; om å lede de frivillige; om ledere eller koordinatorer; om finansiering, og om brukerne av tjenester der frivillige er involvert. Se hele rapporten her...


Juridisk utredning vedrørende den kommunale helse- og omsorgstjenestes muligheter til å gjøre endringer i tjenestene

I forbindelse med et RO-oppdrag så skrev jurist Linda Evensen en utredning vedrørende den kommunale helse- og omsorgstjenestes muligheter til å gjøre endringer i tjenestene. Utredningen berører spørsmålet om hvor grensen mellom individets rett til å bo der det ønsker, og kommunens rett til å kunne yte tjenester på en mest mulig kostnadseffektiv måte. RO har erfart at dette er en problemstilling som både sterkt berører livssituasjonen til en del tjenestemottakere, og er et dilemma for saksbehandlere og ledere i kommunen.

RO antar at denne utredningen vil ha interesse for flere, og legger den derfor ut her...

Kontakt

Følg oss på Facebook Følg RO på facebook!

Følg Einars blogg Følg Einars blogg

Telefon: 74 83 97 99

E-post: ro@ro.no

 

Postadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Besøksadresse: Værnesgata 17, 7503 Stjørdal